SWYDDOGION
2005-2006

 
o        Angela Evans,                  Arlywydd

o       
Kevin Martinez,                Is-lywydd

o       
Lib Boggs,             Ysgrifennyddes

o       
Tony Nicholls,                 Trysorydd

PWYLLGORAU

Iaith  Sally Evans Funderburk
         
Hanesydd 

Aelodaeth  
Ellen Furney

Heulwen  
Sally Evans Funderburk

Hwyl
Jenny Hubbard Young

Cyllid 

Gwefanau  
Karl Welsher

Cynrychiolydd i:

WNGGA Sally Evans Funderburk

NWAF  
Betty Graham

Atlanta Celtic Festival  Bobbie Johns

Cymdeithas Madog  Jenny  Hubbard  Young

 
Cymdeithas Dewi Sant, Georgia
St David's Welsh Society of Georgia
Home       The Society      Meetings         Membership          The Bard      The Market       What's Happening        Pictures         Textbook       Links    
Cartref    Y Gymdeithas  Cyfarfodydd     Aelodaeth             Y Bardd      Y Farchnad      Beth sy'n digwydd        Lluniau        Gwerslyfr   Dolenni